Upravljanje prilikama

1. Identifikacija prilika
2. Prikupljanje podataka o tržištu
3. Nadzor studije izvodljivosti
4. Pregled rizika

BBI Real Estate nudi punu uslugu za valjano upravljanje prilikama.