Preuzimanje projekta

1. Dokumentacija o preuzimanju
2. Plan projekta
3. Budžet projekta
4. Administrativna podrška