null

BBI CENTAR
ISEVIĆA SOKAK
ISPOD BUDAKOVIĆA
SARAJEVO PANORAMA
SARAJ POLJE
ALEJA BOSNE SREBRENE

BBI CENTAR

BBI Centar je novi, moderni višenamjenski objekt s maloprodajnim, ugostiteljskim i uredskim prostorima s najvišim standardima, namijenjem samo za izdavanje pod zakup, čiji je vlasnik i upravitelj BBI Real Estate.

Otvoren je u aprilu 2009. godine, a danas važi za jedan od najkompletnijih višenamjenskih objekata u Bosni i Hercegovini.

Smješten u samom centru Sarajeva, BBI Centar nije samo shopping centar, vec i mjesto susreta za sve građane i posjetitelje koji se tu okupljaju radi zabave,
izložbi, koncerata i drugih događanja.

Arhitektura BBI Centra inspirisana je pulsom gradskog života. Otvoren prostor vizuelno spaja enterijer i eksterijer, baš kao u galerijama Pariza i Berlina, kako bi i kupci i pješaci mogli doživjeti galerijski dizajn.

SARAJEVO PANORAMA

Kompleks je projektovan tako da se uklopi u postojeću arhitekturu. U oblikovnom smislu od materijala je korišten malter na fasadi, tamno bojeno drvo obloga na fasadi i tamno bojeni lim kao pokrov.

 Objekti su projektovani kao zidani, sa armirano-betonskim platnima i horizontalnim i vertikalnim serklažima sa ispunom od opečnih termo blokova debljine 20 i 25 cm proizvođača proizvođača „NEXE“. Pregradni zidovi su od blokova debljine 10 cm. Obložni zidovi kupatila i kuhinja su rađeni od siporex blokova debljine 5,7 i 10 cm proizvođača YTONG.
Fasada je obrađena prethodnim grundiranjem i obradom podloge sa termoizolacionom fasadom d=10 cm. Bojena je u dvije nijanse, svijetlu i tamnu. Osnovna nijansa je svijetla, sa tamnim poljima oko prozora na prizemlju i 1. spratu. Vidljivi dio garažnih zidova će biti obojen tamnom nijansom, dok će sokl biti obrađen pranim kulirom. Pregrade između terasa, u prizemlju objekata su izrađene od drveta i bojene u tamno smeđu boju s prethodnom impregancijom.

ISPOD BUDAKOVIĆA

Savršena lokacija sa stanovima opremljenim svim instalacijama za savremeno stanovanje.

Projekat je završen 2010. godine.

Ovaj objekat rezidencijalnog tipa u ulici Ispod Budakovića (Općina Stari Grad) čine stanovi koje krasi visoki kvalitet gradnje za život sa stilom.

Desetominutna šetnja dijeli vas od samog centra Sarajeva što ovu lokaciju čini izuzetnom.

OSTALE NEKRETNINE

BBI Real Estate posjeduje nekoliko lokacija koje nude mogućnost gradnje stambenih objekata – Aleja Bosne Srebrne i Saraj polje.

SARAJ POLJE

Lokacija u ulici Ramiza Salčina br. 114-Saraj polje

Ovo je lokacija od 826 m2 za koju postoji građevinska dozvola za izgradnju zgrade spratnosti podrum+prizemlje+3 sprata. Urađen je i izvedbeni projekat za zgradu sa 15 stanova i 13 garaža sa ukupnom neto površinom od 1.462 m2. Na ovoj lokaciji izvedeni su i pripremni radovi a cijena je 650.000 KM.

ALEJA BOSNE SREBRENE

Lokacija u ulici Aleje Bosne Srebrene br. 61-Nedžarići

Na lokaciji je kuća površine 1.030 m2, a moguća je i kupovina susjedne parcele površine od 726 m2. Kupac ima mogućnost gradnje objekta spratnosti podrum+prizemlje+2 sprata+mansarda. Postoji i idjeni projekat sa 20 stanova, 8 podzemnih i 13 vanjskih parking mjesta i ukupnom neto površinom od 1.778 m2. Cijena lokacije je 750.000 KM