null

Ukupni osnivački kapital 20.4 mil EUR
Islamic Development Bank, Jeddah 24 mil EUR (99,97%)
Bosna Bank International dd, Sarajevo 5.000 EUR (0,03%)

O NAMA

BBI Real Estate d.o.o Sarajevo je osnovan 2006. godine. Osnovni cilj kompanije bio je realizovati projekt BBI Centra, sada ARIA mall, višenamjenski objekat sa maloprodajnim, gastronomskim, uredskim prostorima, te skladištima i
podzemnim parkingom.

Kasnije je kompanija realizovala i druge projekte nekretnina.

Danas je BBI Real Estate prvenstveno usmjeren na razvoj i realizaciju maloprodajnih, uredskih i stambenih projekata u Bosni i Hercegovini.

BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo upošljava 22 stručne osobe, od kojih je nekoliko zaduženo za upravljanje ARIA mall-om, dok su ostali angažirani i na drugim projektima kompanije.

MISIJA

 

BBI Real Estate se zalaže za razvoj/upravljanje projektima nekretnina vrhunske kvalitete pri tome stvarajući trajnu vrijednost za sve ključne aktere: naše kupce, zaposlenike, lokalnu zajednicu i dioničare.

VIZIJA

Želimo postati najveći investitor nekretnina u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na maloprodajni segment.

I dalje ćemo biti pouzdan partner za strane investitore, kompetentni za prepoznavanje, razvoj i upravljanje projektima u njihovo ime. Fokusirajući se na napore u navedenim segmentima, u potpunosti ćemo koristiti svoju strčnost u ovom sektoru i lokalni know-how.

Cilj nam je biti prepoznatljivi po našim kvalitetnim projektima i uslugama na svim tržištima gdje smo prisutni.

Istovremeno, širok spektar vještina našeg tima omogućit će nam da prihvatimo nove izazove i razvoj odabranih projekata iz drugih segmenata u skladu sa novonastalim prilikama od interesa za kompaniju.