null

Ukupni osnivački kapital 20.4 mil EUR
Islamic Development Bank, Jeddah 24 mil EUR (99,97%)
Bosna Bank International dd, Sarajevo 5.000 EUR (0,03%)

O NAMA

BBI Real Estate d.o.o Sarajevo je osnovan 2006. godine. Osnovni cilj kompanije bio je realizovati projekt BBI Centra, višenamjenski objekat sa maloprodajnim, gastronomskim, uredskim prostorima, te skladištima i
podzemnim parkingom.

Kasnije je kompanija realizovala i druge projekte nekretnina.

Danas je BBI Real Estate prvenstveno usmjeren na preuzimanje, razvoj i realizaciju maloprodajnih, uredskih i stambenih projekata u Bosni i Hercegovini.

BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo upošljava 22 stručne osobe, od kojih je nekoliko zaduženo za upravljanje BBI Centrom, dok su ostali angažirani i na drugim projektima kompanije.

MISIJA

BBI Real Estate d.o.o Sarajevo je osnovan 2006. godine. Osnovni cilj kompanije bio je realizovati projekt BBI Centra, višenamjenski objekat sa maloprodajnim, gastronomskim, uredskim prostorima, te skladištima i
podzemnim parkingom.

Kasnije je kompanija realizovala i druge projekte nekretnina.

Danas je BBI Real Estate prvenstveno usmjeren na preuzimanje, razvoj i realizaciju maloprodajnih, uredskih i stambenih projekata u Bosni i Hercegovini.

BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo upošljava 22 stručne osobe, od kojih je nekoliko zaduženo za upravljanje BBI Centrom, dok su ostali angažirani i na drugim projektima kompanije.

VIZIJA

BBI Real Estate d.o.o Sarajevo je osnovan 2006. godine. Osnovni cilj kompanije bio je realizovati projekt BBI Centra, višenamjenski objekat sa maloprodajnim, gastronomskim, uredskim prostorima, te skladištima i
podzemnim parkingom.

Kasnije je kompanija realizovala i druge projekte nekretnina.

Danas je BBI Real Estate prvenstveno usmjeren na preuzimanje, razvoj i realizaciju maloprodajnih, uredskih i stambenih projekata u Bosni i Hercegovini.

BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo upošljava 22 stručne osobe, od kojih je nekoliko zaduženo za upravljanje BBI Centrom, dok su ostali angažirani i na drugim projektima kompanije.